Najnovšie články

Interview s Danielom Struhárom
Interview s Danielom Struhárom
Interview s Danielom Struháromclose

INTERVIEW S DANIELOM STRUHÁROM- UČITEĽOM NAŠEJ ŠKOLY

AKÝ JE TO POCIT BYŤ MEDZI PIATIMI ĽUĎMI, KTORÍ BUDÚ ZASTUPOVAŤ NÁŠ OKRES?

Je to veľká eufória, a zároveň si človek uvedomí, že to je aj veľká zodpovednosť, lebo keď ti dá toľko veľa ľudí svoj hlas, tak sa musíš snažiť ich nesklamať, to čo si si dal ako cieľ ,musíš splniť.

ČO STE SI DALI AKO CIEĽ VY?

My sme si dali ako cieľ integrovanú dopravu, propagáciu regionálnych výrobkov, pomoc v školstve a samozrejme cesty.

BUDETE ROBIŤ NIEČO PRE NAŠU ŠKOLU?

Budeme sa snažiť nielen pre našu školu ale aj pre všetky školy, ale samozrejme, že keď sa bude jednať o našu školu, tak nebudem asi veľmi nezainteresovaný, keďže mám našu školu rád.


 

My pánovi profesorovi gratulujeme k skvelým volebným výsledkom a veríme, že všetko čo sľúbil, splní, aby ani jeden jeho volič neľutoval, že ho volil!

test-PREŽIL BY SI V DIVOČINE?
test-PREŽIL BY SI V DIVOČINE?
test-PREŽIL BY SI V DIVOČINE?close

Zvládnete prežiť v divočine?

Keď v lese stretnete medveďa mali by ste...

a)pomaly  ustupovať                  b)ľahnúť si ako mŕtvola                     c)vyliezť na strom

Keď nutne potrebujete jedlo, najlepšia voľba je jesť...

a)chrobáky a hmyz                        b)listy ktoré vidíte jesť jeleňa                    c)kôru stromov

Najlepší spôsob ako sa vyspať v prírode je...

a)na lôžku z konárov alebo lístia                b)v koryte rieky                       c)blízko zvieracieho brlohu

Ak sa porežete tak treba...

a)ošetriť ranu kusom látky                                b)naniesť na ranu sliny                         c)ranu treba pokryť hlinou

Najdôležitejšia vec na prežite v prírode je...

a)voda                           b)slnko                         c)jedlo

Prvá vec čo urobíte keď sa stratíte je...

a)sadnúť si a v pokoji rozmýšľať                  b)vystopovať s kadiaľ sme prišli                  c)vyliezť na strom a rozhliadnuť sa

VYHODNOTENIE

NAJVIAC ODPOVEDÍ A

Výborne v divočine by si prežil ako nič. Vieš si poradiť s každým problémom, ktorý by mohol nastať. Určite sa nemusíš báť, že by si niekde v prírode zablúdil a už by si sa nedostal domov.

NAJVIAC ODPOVEDÍ B

Dobre! Nie si najlepší v poznatkoch o prežití v prírode ale čo to vieš a keď sa niečo ešte priučíš, určite sa nikdy nemusíš báť prežitia v divočine.

NAJVIAC ODPOVEDÍ C

Juuuj! Ty a divočina - to do kopy nejako nejde. Ak sa nechceš báť prežitia v divočine, preštuduj si niečo o tom, ako a čo robiť, keď sa stratíš na mieste, ktoré nepoznáš.

 

Svoje výsledky nám môžete napísať do komentárov...

Hľadáme redaktorov online školských novín
Hľadáme redaktorov online školských novín
Hľadáme redaktorov online školských novínclose

Hľadáme redaktorov do školských online novín!!

Vrámci DofE sme založili tieto noviny, no my v tom chceme naďalej pokračovať. Hľadáme spoľahlivých ľudí, ktorých baví robiť interviews, ankety, hádanky či rôzne pikošky a zaujímavosti z našej školy a následne ich prepísať do pútavých riadkov sem do novín. Prihlásiť sa môžete pri Lívii Zajakovej a Johanke Masarykovej z tercie. Určite to spolu ďaleko dotiahneme a ožívíme našu školu.....

Kto bol Ján Chalupka
Kto bol Ján Chalupka
Kto bol Ján Chalupkaclose

Ján Chalupka

 

Rodičia: evanjelický farár Adam Chaluka matka Anna Chalupková rod. Pruniová 

Dátum a miesto narodenia: 28.10.1791 Horná Mičiná

Dátum a miesto úmrtia: 15.7.1871 (79 rokov) Brezno

Súrodenci: mladši brat Samo Chalupka (pochovaný v Hornej Lehote)

 Ovládal 8 rečí a písal po latinsky, nemecky, maďarsky, česky, resp. silne slovenčiacou češtinou. Do literatúry vstúpil už ako 39-ročný.

Jeho hlavný význam pre slovenskú literatúru je v dráme. Uvedenie jeho prvej veselohry Kocúrkovo - 1830 v Liptovskom Mikuláši, sa stalo impulzom rozvoja divadelného života na Slovensku v 30. a 40. rokoch 19. storočia. Hry pôvodne písal po česky, všetky ich preložil do spisovnej slovenčiny. Všetky mali iba jedinú tému: Kocúrkovo. Z 9 hier sa 7 odohráva v tomto mestečku. Pod pojmom kocúrkovčina sa rozumelo všetko zvrátené, nezmyselné, na hlavu postavené – zápecníctvo, konzervativizmus, obmedzenosť, rodinkárstvo, nízke prízemné životné ciele, lokálpatriotizmus, ale aj nedostatok ľudskej hrdosti: filisterstvo, pätolízačstvo, opičenie sa po módnom.

Jeho diela sa vyznačujú satirickým pohľadom na slovenskú spoločnosť, najmä na národne ľahostajnú časť meštianstva a odnárodnené zemianstvo. 
Vytvoril nový typ satirickej frašky. V prostredí slovenského malomesta dokázal vysmiať životný štýl remeselníckych majstrov, úradníkov a mešťanov. Robil si posmech z ríšskeho snemu, z novej ženskej módy a odsudzoval kartárstvo.

Kocúrkovo dodnes zostáva v repertoári ochotníckych i profesionálnych divadiel. 
Angažoval sa za akcie slovenského povstania v rokoch 1848 - 49. Začiatkom 60. rokov sa zasadzoval o to, aby sa Brezno stalo sídlom Matice slovenskej. Počas kežmarského pôsobenia predniesol niekoľko slávnostných latinských príhovorov k žiakom a profesorom, ktoré vyšli sčasti v Solenniách (1818), neskôr knižne v Levoči (1826).

Mal prehľad aj v maďarskej dráme, od interlúdií školských hier až po diela súčasníkov K. Kisfaludyho a V. M. Csokonaia, a svoje znalosti svojsky využíval , často s polemizujúcim zámerom. Slovné spojenia, ktoré mali v kontexte maďarskej drámy a divadla získať divákove sympatie, stávajú sa u neho nástrojom irónie, ba výsmechu. Podobne je o aj s povahovými vlastnosťami. Čitateľa a diváka neraz provokoval k porovnávaniu rozličných životných aj umeleckých súvislostí, ale bez šovinistického zámeru.

Ako ľudovýchovný pracovník propagujúci sporiteľníctvo napísal v 40. rokoch na túto tému tri brožúry: po nemecky, v bibličtine a po maďarsky.

Pôsobenie:

1814 - 16 popri štúdiu pôsobil ako vychovávateľ, domáci učiteľ, Radvaň nad Hronom (dnes súčasť Banskej Bystrice) 
1817 učiteľ, Kežmarok 
1817-1818 učiteľ, latinské gymnázium v Ožďanoch 
1818 - 1824 profesor na lýceu v Kežmarku (prednášal rétoriku a poetiku) 
1824 evanjelický farár, Brezno 
1842 člen delegácie slovenských národovcov, ktorá vo Viedni predložila Slovenský prestolný prosbopis 
1850 - 60 administrátor banskej, neskôr preddunajskej superintendencie)

Tvorba:

Dráma 
1830 Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali 
1832 Všecko naopak, aneb: Tesnošilova Anička sa žení a Honzík se vydáva (veselohra) 
1833 Trasořítka, anebo: Stará láska se předce dočekala 
1835 Třinácta hodina, aneb: Však se nahledíme, kdo bude hlásnikem v Kocourkově. Nový i starý vlastnecký kalendář 
1835 A vén szerelmes, vagy a Tozházi négy völegény 
1837 Starouš plesnivec, anebo Čtyřy svadby na jednom pohřebe v Kocourkově (veselohra) 
1854 Dobrovoľníci 
1862 Huk a Fuk anebo: Prvý apríl 
1862 Černokňažník /kalendár a letopis) 
1873 Juvelír

Próza:

1836 Kocourkovo 
1841 Bendeguz, Gyula Kolompos udn Pista Kurtaforint. Eine Donquixottiade nach der neusten Mode 
Fraška 
1874 Hrdá pýcha skrotla (vyšla po smrti v 3. zväzku jeho Dramatických spisov) 

Tvorba - cirkevná tematika 
1791 Geschichte der Generalsynoden beider evangelischen Konfessionen in Ungarn vom Jahre 1791 (Dejiny generálnych synod oboch evanjelických vyznaní v Uhorsku od roku 1791; historická štúdia) 
1841 Schreiben des Grafen Karl Zay, Generalalinspektors der evang. Kirchen und Schulen Augsb. Konf. In Ungarn, an die Prefoessoren zu Leutschau (List grófa Karola Zaya, generálneho dozorcu ev. a. v. cirkví a škôl v Uhorsku, profesorom v Levoči 
1842 Zpěvník evanjelický aneb Písně duchovní staré i nové 
1846 - 47 Kázně nedělní a svátečné